Özel Öğrenme Güçlüğü

Aile danışmanlığı aileyi oluşturan bireylerin birbirleriyle olan ilişkileri yaşadıkları sorunları,sorun çözme,evlilik,ayrılık ve boşanma Özel öğrenme güçlüğü,normal ya da normal üstü zekaya sahip ve herhangi bir duyusal kusur ya da hasar taşımayan bireylerin özellikle okul ortamında akademik başarılarının akranlarına kıyasla düşük olmaları durumunda akla gelebilecek olasılıklardan biridir.Çocuk okuma,yazma,dinleme,matematik gibi spesifik bir alanda zorluk yaşıyorsa,bu özel öğrenme güçlüğünün bir göstergesi olabilir.Özel öğrenme güçlüğü,genetik ve çevresel faktörlerden kaynaklandığı varsayılan,nörobiyolojik temelli bir durumdur.Çoğunlukla ilkokul çağında tanı konmaktadır ve toplumda sıklıkla görülmektedir.sırasında çocuklarla ve aile ile ilgili bireysel ya da bireyler arasındaki sorunların üstesinden gelinmesine yardımcı olan bir danışmanlık hizmetidir.