Gelişim Takibi ve Danışmanlığı

Doğumdan 6 yaşına kadar olan dönem, gelişimin en hızlı olduğu dönemdir. Zihinsel, duygusal, sosyal becerilerin temelleri bu dönemde atılır. Bu sebeple erken çocukluk döneminde gelişimin yakından takip edilmesi, ilerde yaşanabilecek sorunların engellenmesi ya da önlem alınması açısından oldukça önemlidir. Ülkemizde 0-6 yaş arasındaki çocukları gelişimsel açıdan değerlendirmek amacıyla AGTE ve Denver tarama testleri yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Erken tanı, sağlıklı bir gelişim için çok büyük önem taşımaktadır.
Gelişim testleri aynı zamanda normal ya da hızlı gelişen çocukların güçlü yanlarını ortaya çıkarmak, desteklenmesi gereken alanları tespit etmek için de kullanılmaktadır.