Küçük Adımlar Erken Eğitim Programı

  • Küçük Adımlar, 0-4 yaş arasındaki gelişimsel geriliği olan çocuklara yönelik bir erken eğitim programıdır.
  • Erken eğitim, özel gereksinimli çocukların tüm potansiyellerine ulaşmaları için eğitimin olabildiğince erken başlaması anlamına gelmektedir.
  • Küçük Adımlar gelişimsel geriliği olan çocukların anne-babalarına yönelik olarak hazırlanmıştır. Çocuğun ev ortamında eğitilebilmesi için kolayca uygulanabilir ilkeler sunmaktadır.
  • Bu program anne-babanın, çocuklarının en önemli öğretmenleri olduğu görüşünü benimsemektedir. Ancak Küçük Adımlar, öğretmenler, terapistler ve öğrenciler tarafından da kullanılabilir.
  • Küçük Adımlar yalnızca öğretim programı açısından değil, aynı zamanda, ne, nasıl öğretilmeli konusundaki yaklaşımı açısından da kapsamlıdır. Bu programda, temel ilkelerin yanı sıra, yılların deneyimi ve anne-babaların neyin işe yaradığına ilişkin görüşleri doğrultusunda hazırlanmış pek çok uygulanabilir öneri de sunulmaktadır.
  • Küçük Adımlar esnek şekilde kullanılabilir; deneyimli öğretmenler için zaman zaman başvurulabilecek bir kaynak olarak ya da deneyimsizler için adım adım izlenecek bir rehber olarak.