iletisimbecerileri

İletişim Becerileri

İletişim kişiler arasında duygu, düşünce ve bilgi alışverişini sağlayan bir etkileşimdir.           

Günümüz çağı artık ‘’iletişim çağı’’ olarak ifade edilmektedir. Toplumsal yaşamın her alanında iletişim büyük önem taşımaktadır.

İletişim basit bir süreç gibi görünse de kişiler için karmaşık bir süreci ifade etmektedir. Bu süreçte iletişimin birçok engelle karşılaşması söz konusudur. Kişilik özellikleri, algılama farklılıkları, etkin olmayan dinleme biçimleri, duyguları iyi ifade edememe gibi unsurlar iletişimi engellemektedir.

‘’Sen dili’’ ve ‘’ben dili’’ iletişimde kullandığımız dil özellikleridir. Sen dili daha çok karşı tarafı suçlayıcı bir dildir. Kızgınlık, öfke gibi duygular genellikle ‘’sen dili’’ kullanılarak ifade edilir. Sen dili kullanımı kişiler arasında mesafe olduğunu gösterir, iletişimi olumsuz yönde etkiler ve davranış değişikliği gerçekleştirmez.

Ben dili kullanımı ise karşı tarafa kişiyi olduğu gibi kabul ettiği mesajını verir. Karşıdaki insana davranış değiştirme sorumluluğu verir, kişi kendini kötü hissetmez.

Sen dili ve ben dili kullanımına örnek verecek olursak;

  • Okula neden gelmedin? (Sen dili)
  • Okula gelmeyince seni çok merak ettim. (Ben dili)
  • Bilgisayarda çok fazla oyun oynuyorsun. (Sen dili)
  • Bilgisayarda çok fazla oyun oynaman,kendimi yalnız hissetmeme neden oluyor. (Ben dili)

Sen dili karşı tarafa kendini değersiz hissettirirken,ben dili ile verilen mesajlar kişiyi olduğu gibi kabul ettiği duygusunu verir.

Mevlana’nın da dediği gibi ‘’ Aynı dili konuşanlar değil, aynı duyguyu paylaşanlar anlaşabilir.

Elif ERGEN DEMİRCİ

Zihinsel Engelliler Sınıf Öğretmeni