eğitimdemüzik

Eğitimde Müziğin Önemi

İnsan yaşamındaki yeri ve önemi nedeniyle müzik, insanlık tarihinin en etkili eğitim aracıdır. Özü bakımından estetik temellidir ve eğitimsel nitelik taşır. Müziğin işlevi müzik sevgisi uyandırmak, ritim duygusunu, kulak duyarlılığını keskinleştirmek, çocuğa özgüven duygusunu kazandırmak, duygu ve düşüncelerini bu yolla aktarabilmesini sağlamaktır.

Müzik sayesinde çocuk, insanı, toplumu sever, ruh zenginliği kazanır. Müzikle ilgisi ne olursa olsun her çocuğun hayatında müzikten bir parça vardır. Her çocuk müzikle ilgili en az bir etkinliği yaşamına katmaktan keyif alacaktır. Bireysel ya da toplum içinde şarkı söylemek, bir enstrüman çalmak, dans etmek, müzik dinlemek bu etkinliklerden bazılarıdır. Özellikle okul öncesi dönemde çocuğun ilgisi doğrultusunda, kendisini ifade edebileceği bir müzik alanına yöneltmek ve genel bir müzik sevgisi kazandırmak gerekir.

Müzik çocuğun kendini ifade etmesine ve sosyalleşmesine çok önemli katkılar sağlar. Örneğin grupla şarkı söyleme, sesini kullanmayı, keşfetmeyi, uyum becerisinin gelişimini, iş birliğine dayalı disiplin kazanabilmeyi sağlar.

Eğitimde önemli olan, çocuğa dinletilen müziğin kalitesi ve çocuğa uygunluğudur. Dikkat edilmesi gereken husus çağdaş ve gelişmeye açık nitelikteki çalışmalar, evrensel nitelikte ve sanatsal özellikler taşıyan müzik türleri seçilmelidir.

Müzik çocuğun gelişim düzeylerinin (psikomotor, dil, bilişsel) artmasına katkı sağlar:

  • Dinlediği müziğe hareketlerle ritim tutması, salınması, müziğin sayesinde solunumunu kontrol etmesi, büyük ve küçük kaslarının gelişmesi psikomotor gelişimine,
  • Dinlediği müziği tekrar ederek dilini geliştirmesi, çevresel sesleri taklit etmesi ve iletişime geçmesi dil gelişimine,
  • Şarkı sözlerini okuması, ezberlemesi ve hatırlaması bilişsel gelişimine örneklerdir.
  • Ayrıca okulöncesi dönemde şarkılar, tekerlemeler, parmak oyunları çocuğun dili kullanma ve geliştirme becerisini arttırır.

Sonuç olarak düzenli ve sürekli bir müzik eğitiminin “dikkat, konsantrasyon, beyin ve duygular arasındaki koordinasyonuna, insanlarla iletişimlerinin gelişmesine, özgüven duygusunun artmasına” katkısı büyüktür.

Her ne yaşta olursa olsun ‘’müzik ruhun gıdasıdır.’’


Sudan Kırbıt

Özel Eğitim Alanı Uzman Öğretici