Mother and son (6-7) sitting on sofa

Dil ve Konuşma Eğitimi

Dil konuşmada 0-2 yaş kritik dönemdir. Özel gereksinimli çocuklarda Koklear İmplantlı ve kulak arkası cihaz kullanan çocuklarımız genellikle bu kritik dönemden geçmiş olarak bize başvuruyorlar. İlk olarak bu süreçte özel gereksinimli çocuklarımızın göz kontağı kurabilmesini,nesne takibi yapabilmesini,taklit becerisi edinmesini sağlamak gerekir. Çocuğun konuşmaya geçişini sağlayabilmek için nesneleri tanıtmakta önemli bir unsurdur. Çocuk ne kadar çok nesne tanırsa o kadar çabuk konuşmaya başlayacaktır. Konuşmanın başlangıcı olan bu becerileri çocuğa kazandırdıktan sonra tek heceli kelimeler ve ardından tek kelimeli cümlelerle devam edilir. Cümle kurma çalışmaları, bildiği basit kelimelerin yanına bilmediği kelimeleri ekleyerek basit cümleler kurmakla başlar.

Burada ailelere büyük sorumluluk düşmektedir. Öğretmenlerin verecekleri tavsiyelere dikkat ederek,davranışlarını olumlu  yönde düzenlemeye çalışmak süreci daha kolay hale getirecektir. Aileler öğretmenlerin verdiği ödev ve sorumlulukları günlük hayatta da yerine getirerek,eğitimin yaşam boyu sürmesine katkıda bulunacaklardır. Özetle özel gereksinimli çocuklarla eğitimde en önemli unsur aile öğretmen işbirliğidir. Atalarımızın da dediği gibi:”Yalnız taş,duvar olmaz.”


Ayşe İZCİ

Özel Eğitim Alanı Uzman Öğretici